Hiperbarična komora - dejstvo terapije

hiperbarična komora

Izgled rane pre tretmana

Izgled rane pre tretmana u hiperbaricnoj komori

Izgled rane pre tretmana u hiperbaricnoj komori

Izgled rane posle tretmana u hiperbaričnoj komori

Izgled rane posle tretmana hiperbaricnom komorom

Izgled rane posle tretmana u hiperbaricnoj komori

Izgled rane nakon hiperbaricne oksigenacije