VAŽNO

Svaki dan rengen snimanje (RTG), rengen pluća, pregled kod pulmologa, imunologa, kao i snimanja ultrazvukom.

Zakažite bez čekanja, svaki dan. Nalazi gotovi za 30 minuta.


Koje hiperbarične komore zaista leče i daju očekivane rezultate

Pročitajte razlike između "mekih komora" (oxy kapsula) i pravih hiperbaričnih komora

Koje hiperbarične komore zaista leče i daju očekivane rezultate

U poslednje vreme u Nišu i Srbiji pojavljuju se reklame koje preporučuju „hiperbarične komore“ za koje se navode sve realne medicinske indikacije, a cena tretmana je i do 50% niža od zvanične cene Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, ovim se potencijalni korisnici usluga i pacijenti dovode u veliku zabludu – o čemu se zapravo radi govori za Niške Vesti dr med. Dušan Velevski jedan od malobrojnih stručnjaka za hiberbaričnu medicinu u Srbiji.

U većini ovih reklamnih spotova pojavljuju se i preporučuju meke komore – soft komore koje su konstruisane primarno za kućnu upotrebu.

"Nesumnjivo je da svaki povećan unos kiseonika , posebno kada je pod povišenim pritiskom ima pozitivan efekat na organizam. Nije etički reklamirati hiperbarične tretmane u mekim-soft komorama kada se zna da su njihovi rezultati i više od 10 puta slabiji od očekivanih posebno za medicinske indikacije (akutno trovanje CO, sepsa, gasna embolija i gasna gangrena, Kraš sindrom, kompromitovani transplantati, ostiomielitis, opekotine, dijabetične angiopatije, nezarastajuće rane, MS, autizam kod dece…)", kaže Velevski.

Za rad ovih soft komora nije potrebno prisustvo sertifikovanih lekara sa odgovarajućom specijalizacijom, ne traži se antistatički pod u hiperbaričnim salama, sertifikovan dovod čistog kiseonika niti su propisani drugi građevinsko tehnički uslovi za ordinacije.

Ove komore ostvaruju nadpritisak maksimalno do 0,2 do 0,3 bara, a uz pomoć koncentratora kiseonika obezbeđuju maksimalno 30 do 35% kiseonika u udahnutom vazduhu. Prave hiperbarične komore ostvaruju pritisak od 3,0 bara u 100% kiseonika.

Fizioliški efekti hiperbarije se javljaju tek na pritiscima višim od 1,3 bara na 100% kiseonika.

Na osnovu svega navedenog može da se zaključi da su sve kliničke indikacije za hiperbarični tretman koje se navode za meke (soft) komore obična prevara pacijenata, tvrdi dr med. Dušan Velevski.

Indikacije za lečenje hiperbaričnom oksigenacijom

Lečenje hiperbaričnom oksigenacijom se ostvaruje na teret sredstva obaveznog zdravstvenog osiguranja za sledeće indikacije:

 • Akutno trovanje CO (ugljen-monoksidom)
 • Sepsa
 • Gasna embolija
 • Gasna gangrene
 • Kraš sindrom
 • Kompromitovani transplatanti
 • Osteomijelitis
 • Opekotine II i III stepena na više od 30% ukupne površine tela
 • Dijabetične angiopatije, uz dopler-sonografski ili angiografski nalaz kojim se potvrđuje postojanje promena
 • Nezarastajuće rane (ishemija IV stepena, iverzibilne promene, gangrene, ulcus cruris).

 

Tekst je preuzet sa sajta Niške vesti.

Meke hiperbarične komore daju "meke" rezultate ili pak štetne?

Svedoci smo da se u zadnje vreme otvara veliki broj objekata koji nudi boravke u “hiperbaričnim komorama”. Mahom su to kozmetički saloni, hoteli, saloni za masažu, koji nude boravake u “mekim komorama”, tzv. ”oksi vazdušnim kapsulama”, gde reklamiraju tretmane sa 97% ili 100% kiseonikom. Zbog čega dovode korisnike u zabludu i namerno skrivaju par bitnih činjenica u koje običan građanin i ne mora biti upoznat.

Ono sto ne znate a vešto skrivaju je:

 • procenat kiseonika (O2) u komori,
 • protok (količina) plasiranog O2,
 • koncentracija udahnutog O2 kod različitih kiseoničkih maski,
 • količina ugljen dioksida unutar komore (CO2).

Meke komore, ostvaruju pritisak od 1 do 1,3 bara (At) i za to postoji manometer na njima, ne ulazeći u to za koje vreme dostižu pritisak i koliko joj treba pri otpuštanju istog.

Procenat kiseonika u tim mekim komorama je 26% za ljude ili maksimalnih 32% za kućne ljubimce sto i jasno piše na uputstvu uređaja. Ne postoji manometer sa prikazanom količinom O2 i svaka smeša gasova, gde O2 čini više od 26%, smatra se nestabilnom i lako zapaljivom. Zato i može da se ulazi obucen sa telefonom, knjigom, masnoćama na sebi (šminka, kozmetika). Kiseonik je gas bez boje, mirisa i ukusa, potpomaze gorenju, reagujući sa masnoćom stvara plamen.

Vazduh koji dišemo je smesa gasova, sadržan od azota 78,08%, kiseonika 20,90%, argona 0,93% i u promenljivim kolićinama ugljen dioksida, ksenona, helijuma i ozona.

Koncentrator kiseonika kao glavni uređaj ovih komora, uz pomoć kompresora uvlači vazduh iz date prostorije i eliminiše azot, uz pomoc zeolitnog filtera, ostaju kiseonik i ostali gasovi. Protok koji ti koncentratori imaju je od 0,5 do 5 l/min, to je maksimalna količina plasiranog gasa (O2), pri vremenu od 30 minuta. Posle 30 minuta se plasira 2l/min, potom 0 l/min, sve dok koncentrator ne stane. Mada i tada sve vreme čujete ulazak vazduha, koji je u stvari običan sobni, kao fen kada uključite.

U tim mekim komorama kiseonik se udiše putem nosne kanile i plasticne, obične kiseoničke maske, koje spadaju u grupu “Maske za primenu kiseonika niske koncentracije” i maksimalna koncentracija plasiranog kiseonika je do 50%, pod uslovom da su spojene na bocu sa kiseonikom, punjene 100% kiseonikom. Jednostavno, vise kiseonika se ne moze dopremiti jer se razblazi pri udisaju i osiromaši sa izdahnutim ugljen dioksidom, koji je nastao sagorevanjem O2 u celijama u procesu disanja (razmena gasova sa okolinom, unos kiseonika i uklanjanje ugljen dioksida CO2).

Kvalitet, čistoća O2 koje ove komore prave, uz pomoć koncentratora kiseonika je od 85 do 95%, kako i piše u uputstvu uz protok do 5 l/min uz maksimalnih 30 minuta rada. Posle se protok sam smanji, ugasi i udišete više ugljen dioksida nego kiseonika. Mada, da bi mekana komora izdržala tretman od 70 minuta, koliko nude, taj protok je obicno oko 2-3 l/min, gde se postavlja logično pitanje na osnovu dobro poznatih proračuna na tom protoku, o štetnosti ovih uređaja. Jer ne udišete kiseonik, premali je protok, da biste ga koristili, a opet se nalazite u malom, zatvorenom prostoru punom sopstvenog izdahnutog ugljen dioksida.

Obicne kiseonicke maske

Maska koja ima na bocnim stranama otvore kroz koje pri udisanju ulazi atmosferski vazduh a prilikom izdisanja ugljen dioksid. Da bi pre sledećeg udaha sav izdahnuti CO2, nakupljen u masci bio eliminisan kroz boćne otvore, neophodno je da protok O2 koji dolazi budem min. 5 l/min, ukoliko je manji, osoba udiše sopstveni CO2. Meke komore mogu da isporuce max 5l/min - 30 minuta. Pri brzini manjom od 5 l/min terapija kiseonikom sa običnom maskom nema efekta, jer protok nije dovoljan da odstrani CO2 iz maske. Pri 1 litru udahnutog kiseonika, oslobađa se izdisajem 0,8 litara ugljen dioksida CO2.

Nosna kanila (nazalni kateter)

To je fleksibilna plastična cev sa dva kratka nastavka, koji ulaze u oba spoljna nosna otvora, pacijent udiše O2 koji dolazi preko kanile i atmosferski vazduh preko usta i nosa. Ako vam se plasira O2 putem nosne kanile, preko koncentratora kiseonika, dobijate oko 37% kiseonika, toliko vam se plasira na protoku od 5 l/min, pri maksimalnih 30 minuta, ako je sve u redu. Unos O2 putem nosne dvoroge kanile pri 5 l/min je 41%, pod uslovom da se udiše iz kiseoničkih boca, punjene 100% O2. Ako se udiše iz koncentratora kiseonika, gde je O2 90%, slobodnim računom, oduzmemo deseti deo od 41. Veči protok od 5 l/min se ne preporučuje jer moze dovesti do nadrazaja sluznice, iritacije nazofaringsa, krvavljenja sluznice nosa, kao i pojavu kašlja i ostalih tegoba. Takođe se postavlje pitanje, sadržaj ugljen dioksida u tim oksi vrećama, jer korisnik non-stop izbacuje ugljen dioksid u zatvoren prostor.

U pravim hiperbaričnim komorama, izrađenim od čelika:

 • količina O2 unutar suda je 100% (postoji manometer, uvek vidljiv), protok kiseonika je od 220 do 400 l/minuti, zavisi da li je faza kompresije (punjenje) ili iz izopresije (održavanje) O2 unutar suda, što i piše u uputstvu proizvođaca,
 • količina CO2 unutar komore je maksimalno 0,05 %, uređaj sam vrsi produvanje kiseonika i regulaciju CO2, takođe postoji posuda sa tzv. absorbensom koji sam vezuje CO2 iz komore,
 • pritisak unutar komore je od 1 do 3 bara, do 20 metara dubine mora.

Slobodno se moze zaključiti da jedan tretman u pravoj komori, zamenjuje 10 tretmana u mekim, vazdušnim oksi kapsulama, a o štetnosti, ćete morati sami da razmislite.

U mnogim zemljama ove meke komore su zabranjene za upotrebu, Kanada na primer. Jer se radi o neispitanim i nelicenciranim uređajima, gde su sve indikacije i korisna dejstva HBO terapije, vlasnici istih pripisali mekim komorama.

Hiperbarična komora (baro komora) je metalni sud, izrađen od posebne legure celika, spojen bakarnom instalacijom na boce sa medicinskim kiseonikom (cistoce 100%), koje su pod pritiskom od 150 bara. Koncentracija O2 unutar komore je 100%, u fazi izopresije, a pritisak koji se postize od 1 do 3 bara. Ona je sastavni deo hiperbaricne medicine tzv. hiperbaricne oksigenacije koju obavlja lekar specijalista hiperbarične (podvodne) ili vazduhoplovne medicine. Ova relativno nova grana medicine je postigla veliki uspeh u širokom dopunskom delovanju od komplikacije dijabetesa do anti-aging programa.

Poređenje

Tvrde komore

Meke oxy komore

Ispunjava pravila američke Nacionalne agencije za zaštitu od požara (NFPA-99) i u skladu je sa pravilima Američkim društvom mehaničkih inženjera za prostorije pod pritiskom namenjene ljudima.
Ne zadvovoljava pravila američke Nacionalne agencije za zaštitu od požara i nije u skladu sa pravilima Američim društvom mehaničkih inženjera za prostorije pod pritiskom.
Pod pritiskom do maksimalnih 3 atmosfere ili dubine od 20 m. (Neke idu do 6 atmosfera ili dubine od 50,3 m)
Pod pritiskom do maksimalnie 1,3 atmosfere ili dubine od 2,5 m.
Projektovana da koristi 100% medicnski kiseonik. Nema rizika od kontaminiranog ili zagađenog vazduha
Projektovana da koristi vazduh iz okruženja (oko 21% kiseonika - uglavnom azot). Ima rizika od udisanja kontaminiranog ili zagađenog vazduha što može da bude kontraproduktivno.
Nivoi atmosferskog kiseonika veći od 23,5% zahtevaju uzemljenje pacijenta (američka Nacionalna agencija za zaštitu od požara)
Pacijenti se retko uzemljuju i električni uređaji kao što su mobilni telefoni, tableti i slični su dozvoljeni.
Projektovana da ide do terapeutskih pritisaka da bi se postiglo izlečenje.
Projektovana da privremeno tretira ronioce i alpiniste pre upotrebe tvrde komore.
Arterijski 100% kiseonik na 2 atmosfere je pod pritiskom od 1520 mmHg (živinog stuba). Normalni vazdušni pritisak je 157 mmHg. Ovo govori koliko kiseonika ulazi u organizam i što pravi promene
Arteriski kiseonik na 1,3 atmosfere sa 24% kiseonika je pod pritiskom od 230 mmHg. Normalni vazdušni pritisak je 157 mmHg
Nestanak struje ne utiče na pritisak i tok kiseonika.
Nestankom struje, dolazi do naglog pada pritiska koji može da izazove barotraumu pacijentovim ušima ili pneumotoraks.
Potkrepljena hiljadama kliničkih studija koje potvrđuju uspešno lečenje.
Ne postoji takva korelacija između mekih komora i lečenja.
Obnavlja kosti i tkiva u teško oštećenim delovima.
Ne može da obnovi kosti i tkiva.
Na 1,5 atmosfera kiseonik postaje bakteriostatičan i može da ubije štetne bakterije
Zbog malog pritiska, 1.3 atmosfere, može da pospešiti neželjeni rast štetnih bakterija
Projektovano da izleči ishemično tkivo ili tkivo koje ne može da primi dovoljno kiseonika hiperoksigenezom tela, krvi i plazme.
Nema istraživanja koje pokazuju lečenje ishemičnog tkiva.
Rukuju doktori i obučeni tehničari
Nije potrebna obuka za kupovinu i upotrebu.
Cena uređaja oko 100.000 USD.
Cena uređaja oko 5.000 USD.