Uslovi korišćenja

Internet sajt i svi tekstovi, logotipi, grafika, slike i ostali materijal na ovom internet sajtu (u daljem tekstu: Sadržaj), jesu autorsko pravo ili vlasništvo Specijalistikče lekarske ordinacije Praksis ili su na internet sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava.
Korišćenje Sadržaja, osim na način opisan u ovim uslovima korišćenja, bez pisane dozvole vlasnika Sadržaja je strogo zabranjeno.

Želmo da Vam skrenemo pažnju da sajt može sadržati netačne podatke ili štamparske greške. Promene na internet sajtu se mogu napraviti periodično u bilo kom trenutku i bez obaveštenja.